Varför fiber?

Fiber är en framtidssäker och driftsäker infrastruktur vars kapacitet aldrig slår i taket. De befintliga teknikerna erbjuder alla i någon form begränsningar som inte gör dem till seriösa framtidsalternativ, och dessutom blir de färre. Telia/Skanova investerar inte längre i det gamla kopparnätet som byggdes för telefoni, utan låter det förfalla och har i många delar av Sverige redan börjat montera ner det.

Andra tekniker

ADSL
Lever i det gamla kopparnätet med osäker framtid. På tok för långsamt för dagens tjänsteutbud. Fungerar dåligt långt ifrån telestationen. Risk för fullbokning i telestationer.
3G/4G
Dålig täckning på vissa platser. Risk för kapacitetsbrist då fler och fler mobiltelefoner och surfplattor utnyttjar nätet. Inte speciellt tillförlitligt. Abbonnemang med begränsad kapacitet där månadskvota kan ta slut redan efter 4-8 timmars tittande på SVT Play.

Kostnader

Efter installation brukar en genomsnittsförening kunna erbjuda TV (ca. 20 kanaler), 100MBit Bredband och Telefoni för ca. 300-350kr/mån. Jämförelseexempel: Telia ADSL 8MBit 309:-/m + TV Boxer/parabol 300:-/m + Telefoni 145:-/m = 754:-/m. Investeringen för installationen betalar sig i de flesta fall redan efter 5-6 år, och då får man dessutom långt bättre tjänster.

Värde

Nu för tiden är det nästan det första en ung köpare frågar mäklaren; vilka anslutningsmöjligheter finns det till internet? En fastighet blir mer lättsåld och tilltalar en större grupp köpare. Det innebär i sin tur att bygden inte dör ut och att det fylls på med nya barnfamiljer och yngre generationer. Fiber skapar också ett värde i att det blir lättare att etablera alla typer av företag på landsbygden, folk kan arbeta hemifrån mm. En vedertagen uppskattning är att fastigheter säljs för i genomsnitt 50.000:- mer om de är anslutna till ett fibernät, och attraktionskraften är genomgående högre för dessa fastigheter.

Varför anmäla sig?

Vi har valt att bosätta oss på tok för glest för att någon aktör skall finna ett marknadsmässigt skäl till att erbjuda denna typ av tjänst. Det är därför upp till oss själva, gör vi ingenting så kommer ingenting att hända. Vill vi ha en levande hembygd så måste infrastrukturen följa med i tiden.

Kan jag inte vänta och se vad som händer?

För att kunna komma vidare i projektering krävs underlag, och då krävs att alla intresserade är med från början. Det blir dessutom mycket dyrare att i efterhand ansluta sig pg.a. bl.a. entrepenad -och planeringsarbeten.